ירושלים

AACI מרכז
37 גנרל הפיר קניג
קומה 4
ירושלים, ישראל
שכונת תלפיות, מול קניון ההדר
קווי אוטובוסים 10, 12, 21, 24 ו 30 בכל התחנה שליד
AACI מרכז

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.