סליחה, אתה צריך להיות רשום באתר זה כדי לערוך חיפוש אנא הרשם עכשיו או הכנס את נתונך בעמוד הראשי


Shimon Persky, child of YitzhakVoters Knesset Israel 1942

שמעון פרסקי [בן/בת] יצחקהבוגרים של כנסת ישראל 1942

1942תוצאות חיפוש מאתרי גנאלוגיה אחרות