סליחה, אתה צריך להיות רשום באתר זה כדי לערוך חיפוש אנא הרשם עכשיו או הכנס את נתונך בעמוד הראשי


Yehuda (Ludwig) (Ludwig) Lehman (Lehmann)Name Changes 1921-1948

יהודה (לודוויג) (לודוויג) להמן (להמן)שינויי שמות 1921-1948

1936
Image Availableתוצאות חיפוש מאתרי גנאלוגיה אחרות