פרוטוקולים


שנה

   
תאריך 

   
אירוע

 
קובץ

2014 29/4

AGM

פרוטוקול AGM 2014 IGRA.PDF

2015

         3/6

AGM

פרוטוקול AGM 2015 IGRA.PDF

2016

 15/6

AGM

פרוטוקול AGM 2016 IGRA.PDF

2017

20/6

AGM

פרוטוקול AGM 2017 IGRA.PDF

2018

18/6

AGM

פרוטוקול AGM 2018 IGRA.PDF

2019

19/6

AGM

פרוטוקול AGM 2019 IGRA.PDF

2020

24/3

AGM

פרוטוקול AGM 2020 IGRA.PDF

2020

28/8

AGM

פרוטוקול AGM 2020 IGRA.PDF