מאמרים Internet Genealogy Magazine

Articles from Internet Genealogy Magazine

We provide a number of premium resources to our members through the website, such as articles from Internet Genealogy magazine, a US-based print magazine on using the Internet for genealogy.
One article per month is posted regularly for all registered users.
A library of past articles is available exclusively to IGRA members.


Original Articles

The Israel Genealogy Research Association [IGRA] electronically publishes peer reviewed articles. We invite articles for submission, which may be about any subject that touches global Jewish genealogy, most especially those that will improve research skills, or open new streams of research from which the reader can learn. Articles must not have been published previously.

You are encouraged to send your articles electronically to: [email protected], including a short biography of just a few lines and a photo of the author. Please note that all material published by IGRA becomes the property of IGRA and may be reprinted only by the written permission of IGRA. Any websites noted in the article should use the format http:// . In addition to links within the article, we encourage you to include visuals: photographs and/or illustrations should be sent individually as .jpeg, .png, or .gif files at a resolution of 250-300 pixels, along with their captions. The bibliography for your article should be standard and complete, including the publisher, the date, and the place of publication.

[srp widget_title="Articles" widget_title_hide="yes" category_include="243" post_limit="50" post_content_type="content" post_content_length_mode="words" post_content_length="20" post_tags="yes"]

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.