דיון בצורך בעיסוק בכתובת מגורים, הצגת הבעייתיות שבהן, והצעת שיטות ניתוח גרפיות

  המאמר עוסק בצורך בהסקת מסקנות במישור הגנאלוגי המבוססות על ניתוח כתובות המגורים של נשואי המחקר כפי שהן מתועדות לאורך השנים, בעיקר במקרים ששאר הנתונים הם דלים או חסרים. המאמר מציע מספר שיטות ניתוח (מודלים) טבלאיות וגרפיות "סטנדרטיות" לניתוח כתובות המגורים, המיועדות להקלת הסקת מסקנות מכלל המידע. זאת תוך שימוש בדוגמאות ספציפיות, חלקן מפושטות, מתוך המחקר המשפחתי של הכותב. בנוסף לכך מוצגת גם האפשרות של ניתוח בעיות מיוחדות בעזרת יצירת מודלים נוספים, הכל לפי יצירתיות החוקר

מאת יוסי יגור