פרסים

העמותה למחקר גנאלוגי בישראל גאה בהכרה לה היא וחבריה זוכים על פעילות ענפה בתחום הגנאלוגיה היהודית.

2021– 2022 תשפ”ב

הוקרת ארכיון
ארכיון הג'יוינט העולמי
מיזם חינוכי
הוועדה להשתלמות מקצועית
האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע

שלום ברונשטיין

IAJGS Salute!
לשנת 2020
האיגוד הבין-לאומי של חברות לגנאלוגיה יהודית

2020– 2021 תשפ”א

הוקרת ארכיון
הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי
מיזם חינוכי
בית הספר התיגון הישראלי למדעיפ ולאמנויות
הסטודנטים

שלום ברונשטיין

IAJGS Salute!
לשנת 2020
האיגוד הבין-לאומי של חברות לגנאלוגיה יהודית

יוכבד קלוזנר

IAJGS Salute!
לשנת 2020
האיגוד הבין-לאומי של חברות לגנאלוגיה יהודית

שלום ברונשטיין

IAJGS Salute!
לשנת 2020
האיגוד הבין-לאומי של חברות לגנאלוגיה יהודית

העמותה למחקר גנאלוגי בישראל

תעודת הוקרה לשנת 2020
איגוד הארכיונאים בישראל

רוזמרי אשל

IAJGS Salute!
לשנת 2019
האיגוד הבין-לאומי של חברות לגנאלוגיה יהודית

פיליפ טראורינג

B&F: גנאלוגיה יהודית ועוד
פרויקט מצטיין לשנת 2019
האיגוד הבין-לאומי של חברות לגנאלוגיה יהודית

סוזן אדל

IAJGS Salute!
לשנת 2018
האיגוד הבין-לאומי של חברות לגנאלוגיה יהודית

Dr. Carol Hoffman

קרול הופמן

מתנדבת השנה, 2018
האיגוד הבין-לאומי של חברות לגנאלוגיה יהודית

רוז פלדמן

מתנדבת השנה, 2017
האיגוד הבין-לאומי של חברות לגנאלוגיה יהודית

העמותה למחקר גנאלוגי בישראל

ממשק חיפוש דו-לשוני
מענק שטרן לשנת 2012
האיגוד הבין-לאומי של חברות לגנאלוגיה יהודית

העמותה למחקר גנאלוגי בישראל

חבר השנה, 2015
האיגוד הבין-לאומי של חברות לגנאלוגיה יהודית

מפקדי מונטיפיורי מטילדה ט'גר, בילי שטיין ורוז פלדמן

פרויקט מצטיין לשנת 2014
האיגוד הבין-לאומי של חברות לגנאלוגיה יהודית

העמותה למחקר גנאלוגי בישראל

פרויקט אגן הים התיכון
מענק שטרן לשנת 2019
האיגוד הבין-לאומי של חברות לגנאלוגיה יהודית

מטילדה ט'גר

פרס מפעל חיים לשנת 2007
האיגוד הבין-לאומי של חברות לגנאלוגיה יהודית