Where have we been?

שמרו את התאריך העמותה למחקר גנאלוגי בישראל מזמינה אתכם להיות עמנו ב-7.10.2013 חדש באתר יש מאמר חדש באתר העמותה שכתבה רוז פלדמן - "חוקרים את הנשים במשפחתך בארץ ישראל, חלק…

Continue Reading Where have we been?
כעת יש באוסף שלנו כ-100 מאגרי מידע
כתבה ספר סלוצקין

כעת יש באוסף שלנו כ-100 מאגרי מידע

בעזרת המתנדבים הרבים שלנו, הגיעה העמותה לחקר המשפחה היהודית לאבן דרך נוספת.  כעת יש באוסף שלנו כ-100 מאגרי מידע!  תודה לכל מי שסייע בפרוייקט מרגש זה.  בעבודת מחקרנו אנו מוצאים…

Continue Reading כעת יש באוסף שלנו כ-100 מאגרי מידע

עבור הלילה השישי של חנוכה …..מאמר חדש

   העמותה לחקר המשפחה היהודית שמחה להציג בפניך מאמר נוסף מהחוברת "גנאולוגיה אינטרנטית"  המאמר פורסם לראשונה בחוברת ממאי/יוני 2012 וכותרתו "כיצד להתחקות אחר אבותיך המערב-ארופאיים"  המאמר נכתב על ידי לזלי…

Continue Reading עבור הלילה השישי של חנוכה …..מאמר חדש