העמותה למחקר גנאלוגי בישראל מפרסם באופן מקוון מאמרים הנתונים לביקורת עמיתים. אנו מזמינים אתכם לשלוח אלינו מאמרים לפרסום בכל נושא הנוגע לגנאלוגיה יהודית, ובפרט מאמרים שיכולים לסייע בשיפור יכולות חיפוש או לפתוח נתיבי מחקר חדשים מהם יכולים הקוראים ללמוד. אין לשלוח מאמרים שכבר פורסמו בעבר במקומות אחרים.