שבוע קשה היה לנו.
מקווים שהחטופים יחזרו אלינו במהירות, שהנפגעים יחלימו רפואה שלימה ושהמלחמה תסתיים מהר ותביא ביטחון ושקט.
על כל הגיבורים שנלחמו ונהרגו והנרצחים שנטבחו שיהיה זכרונם ברוך.
כח ללוחמים ואנשים המתמודדים עם מצב קשה.