העמותה למחקר גנאלוגי בישראל מפרסם באופן מקוון מאמרים הנתונים לביקורת עמיתים. אנו מזמינים אתכם לשלוח אלינו מאמרים לפרסום בכל נושא הנוגע לגנאלוגיה יהודית, ובפרט מאמרים שיכולים לסייע בשיפור יכולות חיפוש או לפתוח נתיבי מחקר חדשים מהם יכולים הקוראים ללמוד. אין לשלוח מאמרים שכבר פורסמו בעבר במקומות אחרים.

את המאמרים יש לשלוח לכתובת [email protected] בצירוף ביוגרפיה קצרה אודות הכותב/ת ותמונה.

לתשומת ליבכם, כל החומרים המפורסמים באתר העמותה למחקר גנאלוגי בישראל הנם קניין של העמותה למחקר גנאלוגי בישראל. כל פרסום או הדפסה של חומרים אלו ייעשה אך ורק עם הינתן אישור בכתב לכך על ידי העמותה. כל אתר המוזכר במאמר ייכתב בפורמט http://. בנוסף לקישורים המובאים במאמר, אנו ממליצים לצרף חומרים ויזואליים. תמונות ו/או איורים – יש לשלוח בנפרד בפורמט .jpeg  או .png ברזולוציה של 300 dpi בצירוף כותרות. אנא הגבילו את אורך המאמר לכ- 4,500 מילים בגופן Ariel, גודל 12, רווח 1.5 בין שורה לשורה בקובץ .doc (וורד). על הביבליוגרפיה לכלול את המפרסם, תאריך ומקום הפרסום.