סמינר – מי אתה מר מנדלסון? מקורות גנאלוגיים במכון ז'בוטינסקי

יום ראשון, 20.3.2016 בין 17:00-19:00

בית ז'בוטינסקי, קומה א', רח' המלך ג'ורג' 38, תל-אביב

 תוכנית הסמינר – הסמינר בעברית

 הרצאה על תולדות הארכיון ואוספיו

הדרכה על דרכי חיפוש חומר בנושא גנאלוגי בארכיון המכון

התנסות בחיפוש מידע גנאלוגי במאגר הממוחשב ועיון בחומר וספרי יעץ

אפשרות לצפייה במיצג/מייצגים האורקוליים

זאב ז'בוטינסקי מעגל חיים – 15 דקות

הספורט הלאומי – עליית עף-על-פי – 18 דקות

המחיר – 25 ש"ח. התשלום דרך האתר שלנו. בעמוד הבית יש כפתור

DONATE

יש אפשרות לשלם בכרטיס אשרי או חשבון פיי-פאל

נא לרשום כהערה – סמינר ז'בוטינסקי

מקווים לראותכם במפגש הכרות זה במכון ז'בוטינסקי