הוקרה על פעילות העמותה ומתנדביה

העמותה למחקר גנאלוגי בישראל גאה בהכרה לה היא וחבריה זוכים על פעילות ענפה בתחום הגנאלוגיה היהודית.

יוכבד קלוזנר

IAJGS Salute!
לשנת 2020
האיגוד הבין-לאומי של חברות לגנאלוגיה יהודית

שלום ברונשטיין

IAJGS Salute!
לשנת 2020
האיגוד הבין-לאומי של חברות לגנאלוגיה יהודית

העמותה למחקר גנאלוגי בישראל

תעודת הוקרה לשנת 2020
איגוד הארכיונאים בישראל

רוזמרי אשל

IAJGS Salute!
לשנת 2019
האיגוד הבין-לאומי של חברות לגנאלוגיה יהודית

פיליפ טראורינג

B&F: גנאלוגיה יהודית ועוד
פרויקט מצטיין לשנת 2019
האיגוד הבין-לאומי של חברות לגנאלוגיה יהודית

סוזן אדל

IAJGS Salute!
לשנת 2018
האיגוד הבין-לאומי של חברות לגנאלוגיה יהודית

Dr. Carol Hoffman

קרול הופמן

מתנדבת השנה, 2018
האיגוד הבין-לאומי של חברות לגנאלוגיה יהודית

רוז פלדמן

מתנדבת השנה, 2017
האיגוד הבין-לאומי של חברות לגנאלוגיה יהודית

העמותה למחקר גנאלוגי בישראל

ממשק חיפוש דו-לשוני
מענק שטרן לשנת 2012
האיגוד הבין-לאומי של חברות לגנאלוגיה יהודית

העמותה למחקר גנאלוגי בישראל

חבר השנה, 2015
האיגוד הבין-לאומי של חברות לגנאלוגיה יהודית

מפקדי מונטיפיורי מטילדה ט'גר, בילי שטיין ורוז פלדמן

פרויקט מצטיין לשנת 2014
האיגוד הבין-לאומי של חברות לגנאלוגיה יהודית

העמותה למחקר גנאלוגי בישראל

פרויקט אגן הים התיכון
מענק שטרן לשנת 2019
האיגוד הבין-לאומי של חברות לגנאלוגיה יהודית

מטילדה ט'גר

פרס מפעל חיים לשנת 2007
האיגוד הבין-לאומי של חברות לגנאלוגיה יהודית