אוסף מאגרי המידע הארצישראליים מכיל מאות מאגרים, כאשר כל מאגר מתויג בסיווג אחד.

אנחנו בעמותה למחקר גנאלוגי בישראל הוספנו תיאור באנגלית ובעברית לכל מאגר. את התאור ניתן לראות על ידי הקלקה על אייקון המופיע על יד כל תוצאה בדף החיפוש.

ניתן לראות את רשימת המאגרים ותאוריהם על ידי הקלקה על הסיווג הרצוי המופיע בדף זה.

+   בחירות - מועמדים ונבחרי ציבור

+   בחירות לאומיות

+   בחירות לרשויות המקומיות

+   הגירה

+   חינוך

+   מפקד אוכלוסין ומרשם אוכלוסין

+   מקצוע

+   מרשם אוכלוסין - רישומי לבריתות או הטבלות

+   מרשם אוכלוסין - רישומי לידות, נישואין ופטירות

+   מרשם קברים

+   ספורט

+   צבאי

+   שואה

+   שינויי שם

+   תרומות