Read more about the article ניתוח כתובות מגורים – כלי עזר במחקר הגנאלוגי
Yosef Yagur

ניתוח כתובות מגורים – כלי עזר במחקר הגנאלוגי

דיון בצורך בעיסוק בכתובת מגורים, הצגת הבעייתיות שבהן, והצעת שיטות ניתוח גרפיות   המאמר עוסק בצורך בהסקת מסקנות במישור הגנאלוגי המבוססות על ניתוח כתובות המגורים של נשואי המחקר כפי שהן…

להמשך קריאהניתוח כתובות מגורים – כלי עזר במחקר הגנאלוגי