פרסי העמותה למחקר גנאלוגי  בישראל

פרסי העמותה למחקר גנאלוגי  בישראל

בכל שנה, במהלך חודש הגנאלוגיה היהודית החל במרחשוון, העמותה למחקר גנאלוגי בישראל מציינת את המתנדבים הבולטים שסייעו לפיתוח והנגשת מקורות מידע עבור משתמשים החוקרים את שורשיהם, ומעניקה תעודות הוקרה לארגונים וליחידים שתרמו לתחום הגנאלוגיה היהודית באופן ראוי לציון.

2021– 2022 תשפ”ב

הוקרת ארכיון
ארכיון הג'יוינט העולמי
מיזם חינוכי
הוועדה להשתלמות מקצועית
האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע

פרס הוקרה על שם מטילדה טג'ר
להתנדבות בתחום מאגרי המידע של העמותה
למחקר גנאלוגי בישראל

2020– 2021 תשפ”א

הוקרת ארכיון
הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי
מיזם חינוכי
בית הספר התיגון הישראלי למדעיפ ולאמנויות
הסטודנטים

פרס הוקרה על שם מטילדה טג'ר
להתנדבות בתחום מאגרי המידע של העמותה
למחקר גנאלוגי בישראל

2019 – 2020 תש”פ

הוקרת ארכיון
הארכיון העירוני תל אביב-יפו

פרס הוקרה על שם מטילדה טג'ר
להתנדבות בתחום מאגרי המידע של העמותה
למחקר גנאלוגי בישראל

2018 – 2019 תשע”ט

הוקרת ארכיון
הארכיון הציוני המרכזי

פרס הוקרה על שם מטילדה טג'ר
להתנדבות בתחום מאגרי המידע של העמותה
למחקר גנאלוגי בישראל

2017 – 2018 תשע”ח

הוקרת ארכיון
ארכיון המדינה
מיזם חינוכי
הקשר הרב דורי
עפרה ישראלי

פרס הוקרה על שם מטילדה טג'ר
להתנדבות בתחום מאגרי המידע של העמותה
למחקר גנאלוגי בישראל

2016 – 2017 תשע”ז

הוקרן ספרנ/ית
ד"ר מאשה גולדמן
מיזם חברתי
לתת פנים לנופלים
דורית פרי

פרס הוקרה על שם מטילדה טג'ר
להתנדבות בתחום מאגרי המידע של העמותה
למחקר גנאלוגי בישראל

2015 – 2016 תשע”ו

הוקרת ארכיון
עריית רעננה – ארכיון העיר
רחל מיזם חינוכי
לתיעוד, לגיבוי ולהצלה של תמונות המדינה, הארץ
ותושביה ישראל נגלית לעין ד"ר לביא שי, ד"ר נירית שלו כליפה והצוות

פרס הוקרה על שם מטילדה טג'ר
להתנדבות בתחום מאגרי המידע של העמותה
למחקר גנאלוגי בישראל

2014 – 2015 תשע”ה

הוקרת ארכיון
ארכיון העיר ירושלים
מיכאל מאהלר ואפרים לוי
מיזם חינוכי
פיתוח סמינרי גנאלוגי ה בספריה הלאומית של
ישראל והמרכז לגנאלוגיה נחום זיטר והצוות

פרס הוקרה על שם מטילדה טג'ר
להתנדבות בתחום מאגרי המידע של העמותה
למחקר גנאלוגי בישראל

2013 – 2014 תשע”ד

הוקרת ארכיון
ארכיון העירייה – עריית חיפה
מיזם חינוכי
פיתוח קורסי גנאלוגי ה בארכיון הציוני המרכזי
ד"ר מוטי פרידמן

פרס הוקרה על שם מטילדה טג'ר
להתנדבות בתחום מאגרי המידע של העמותה
למחקר גנאלוגי בישראל

2012 – 2013 תשע”ג

הוקרת ארכיון
הארכיון לתולדות פתח תקוה על שם עודד ירקוני הוקרת ספרנ/ית
אלונה אבנעזר

פרס הוקרה על שם מטילדה טג'ר
להתנדבות בתחום מאגרי המידע של העמותה
למחקר גנאלוגי בישראל
פרס הוקרה על שם מטילדה טג'ר
להתנדבות בתחום מאגרי המידע של העמותה
למחקר גנאלוגי בישראל