On Wednesday, June 26, 2013 there will be a day long seminar (08:30 – 18:00) on Genealogy Resources held at the National Library of Israel.  The lectures will be in Hebrew and bring the resources of the genealogist in researching family history along with the library staff who will show us the wealth of information available in their holdings.  Those interested in participating should contact [email protected] to reserve a place.

יום עיון – גנאלוגיה בספריה הלאומית

 י”ח תמוז תשע”ג, 26.6.2013

08:30 – 18:00

מושב בוקר: מקורות לחקר מאגרי מידע גנאלוגיים

יו”ר עמנואל אליסף, מנהל המכון הבינלאומי לגנאלוגיה יהודית ומרכז פאול יעקבי

אורלי סימון, ראש אגף שירותי קהל בספרייה הלאומית – דברי ברכה

ד”ר לאה הבר-גדליה, יו”ר לשעבר העמותה הישראלית לחקר שורשי משפחה – טעימות בגנאלוגיה

גרי רגב, יו”ר העמותה למחקר גנאלוגי בישראל – מידע גנאלוגי ברשת: ניווט בין הררי הידע

הפסקה

פרופ יצחק כרם, יו”ר הבית למורשת קהילות ספרד והמזרח, והיסטוריון, אוניברסיטת אריסטו, תשאלוניקי, והאוניברסיטה העברית – ממזרח למערב: איתור מקורות גנאלוגיים ספרדיים ומזרחים בארץ ובחו”ל

עירית שם-טוב, מזכירת העמותה הישראלית לחקר שורשי משפחה – מספרים מספרים: מספרים הם לא רק תאריכים

ישראל פיקהולץ, חוקר גנאלוגי עצמאי – מעבר לספק סביר: משפחתו של פרץ פיקהולץ

הפסקת צהרים

מושב צהרים: חקר גנאלוגי בספרייה הלאומית

יו”ר : דניאל ליפסון, ספרן יעץ ומשאבים דיגיטליים בספרייה הלאומית

גליה ריצ’לר-גרבלר, מנהלת מרכז המבקרים בספרייה הלאומית – תולדות הספרייה הלאומית ואוצרותיה

הרב אביעד רוזנברג, ספרן בספרייה הלאומית – משפחות בספרים: סקירת מקורות לחקר גנאלוגי בספרייה הלאומית

יוחאי בן-גדליה, מנהל הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי – מקורות גנאלוגיים ישירים ועקיפים בארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי

יעל אוקון, מנהלת המכון לתצלומי כתבי יד בספרייה הלאומית – פנקסים: קהילות, מוהלים ועוד

הפסקה

גיל וייסבלאי, ארכיונאי בספרייה הלאומית – חקר גנאלוגי בארכיוני הספרייה: איגרות, אילנות יוחסין, פורטרטים, כתובות ואוספים מיוחדים

הרב שלום ברונשטיין – תיאור אוסף יעקבי

הרב מאיר וונדר – גליציה בספרים: אוספי הספרייה ככלי מחקר גנאלוגי

יום העיון פתוח לקהל הרחב – להרשמה

[email protected]